Kronik Ayak Bileği Ağrısı

Kronik Lateral Ayak Bileği Ağrısı

Genellikle ayak bileği burkulması gibi sıkışmalardan sonra; ayak bileğinin dış yani lateral kenarının üstünde tekrarlayan kronik bir acı gerçekleşir. Bununla beraber diğer çoğu şartlarda olduğu gibi kronik ayak bileği acısına sebep olabilir.

Belirtiler ve Septomlar

 • Özellikle ayak bileğinin dış yanında acı, yürümede ya da egzersizlere katılmada sizi zorlayacak kadar acı fazlaşır. Fakat bazı olaylarda acı, değişmez.
 • Stabil olmayan engel yerlerde ya da topuklu ayakkabılarla yürümede zorluk.
 • Mafsal instabilite (ayak bileğinin rahatlama- yitip gidiyor hissi)
 • Şişlik
 • Katılık
 • Duyarlılık ( hassasiyet )
 • Yenilenen ayak bileği incinmeleri

Kronik Lateral Ayak Bileği Ağrısının Muhtemel Sebepleri:

Özellikle tekrarlanan acılı ayak bileklerinin en sık görülen sebebi ayak bileğinin incinmesinden sonra tam anlamıyla iyileşememesidir. Ayak bileğinizi incittiğinizde kemikler mesafesini bağlayan dokular (ligamentler) gerilir ya da yırtılır. Tam anlamıyla olmayan ve özensiz rehabilitasyon ligamentin veya çevresini saran kasların sıska kalmasıyla ve tekrarlanan bir instabiliteyle sonuçlanır. Bunun neticesinde yinelenen ayak bileği burkulmaları yaşayabilirsiniz.

Kronik lateral ayak bilek acısının diğer nedenleri şöyledir:

 • Ayak bileği mafsalı içinden geçen sinirden bir burkulma. Direkt sinirler herhangi bir sürüklenme ile gerilebilir, hasara uğrayabilir ya da basınç içinde sıkışabilir.
 • Ayak bileğinin eklem artriti
 • Ayak bileği eklemlerini oluşturan kemiğin birinin kopması.
 • Ayak bileğinin incinmesinden sonra skar nesiçinin gelişmesi. Eklem içindeki skar dokusu boşlukları doldurur ve böylelikle ligamentler üstünde tazyik uygular.

Değerlendirme ve Teşhis

Doktorunuz doğru teşhis için ilk olarak olayın hikayesini dinleyecek ve birkaç soru soracaktır. Doktorunuz aşağıdaki gibi sorulardan birçok kez sorabilir:

 • Ayak bileğinizi daha önce burktunuz mu ve ne vakit?
 • Hangi çeşit tedavileri gördünüz ?
 • Ne kadar müddet acınız oluştu?
 • Acınızın kaybolduğu ya da kötüleştiği süreler hangi süreler ?

Çünkü; kronik ayak bileği acısı için, birden fazla potansiyel nedenler vardır, doktorunuz duyarlı yerleri hissedecek ve şişliğin belirtilerini arayacaktır. Doktorunuz ayak ve ayak bileğinizin elastikliğini ve hareket silsilesini değerlendirecektir. Doktorunuz burkulan ve burkulmayan mafsalları karşılaştırabilmek için öteki ayak bileğinizin filmine de gereği olacaktır.

Bazı olaylarda kemik taraması, manyetik rezonans görüntüsü ve benzeri ek edilen testlere gerek olabilir.

Tedavi

Tedaviler en son konulan tanıya göre ve sizin kişisel gereksinimlerinize göre yönlendirilir. Cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi yöntemleri kullanılabilir. Konservatif tedavi aşağıdakileri kapsar.

 • Şişliği azaltan ve aspirin gibi antinflamatuar ilaçlar
 • Kasların güçlenmesini elde etmek ve düzelmesini sağlamak için tilt-board (tahta eğme) alıştırma içeren fizik tedavi.
 • Steroid ilaç
 • Kırık olaylarında kırığın tedavisi ve iyileşmesine izin vermek için immobolizasyon.

Cerrahi tedaviler aşağıdakiler gibidir:

 • Hareketsiz parçaların çıkartılması ( kesip çıkarmak)
 • Mafsal satıhın temizlenmesi ( ölü derilerin yenilenmesi )
 • Ligamentlerin yapılımı ya da tekrardan yapılandırılması.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir