Siz nasıl bir ayakkabı kullanıyorsunuz?
Ben ayakkabı tercih­lerimi günlük tempoma göre belirliyorum. Yoğun bir ameliyat gününde çok ayakta kalacağım için yu­muşak ve destekli spor tarz ayakkabı tercih ederken, muayene günlerinde geniş standart erkek ayakkabı kullanıyorum.
Ayak sağlığı konusunda dünyadaki son yenilikler ve trendler neler?
Ayak sağlığında dünya­da en son gelişme lazer ile ayakta muhtelif sorunların çözümü. Örneğin tırnak mantarı ve siğil tedavisinde bu konuda çok ciddi deği­şiklikler oldu.
Yürüyüş için sizin uyguladığınız yöntem ne?
Ben haftada dört gün yedi kilometre koşuyorum. Bunun hazırlık döneminde muhakkak ısınma hareket­lerimi düzenli yapıyorum. Ayakkabı tercihlerimi çok özenli yaparım. 500 kilometrede bir, yaklaşık altı ayda bir ayakkabı değiştiririm. Ayrıca koşma esnasında sakatlanma riskini azaltmak amacıyla dizüstü ve karın egzersizleri e yapıyorum.
Ayak sağlığı için kendinizi geliştirmek adına neler yapıyorsunuz?
Ayak sağlığında lider konumunda olan Almanya ve Amerika. Bu iki ülkeyi de yılda iki defa düzenle­nen kongrelere katılarak takip ediyoruz. Gelişmeleri yakalayıp ülkemizde kulla­nıyoruz.
Fulya ayak sağlığı merkezinin kuruluş hikâyesi nedir?
2002-2004 yılları ara­sında yurtdışında eğitim aldığım dönemde ayak cerrahisi merkezi çalışma prensipleri için iyi bir göz­lem yapma şansım oldu.
Bu merkezlerde doktor kontrolünde yapılan kişiye özel tabanlık, ayak bakım üniteleri, yürüme analizinin hasta tanı ve tedavisindeki yeri çok ilgimi çekti. Ayrıca iyi bir ayak cerrahisi hizmeti verebilmek için bu üniteleri tamamını uyumlu bir şekilde çalıştırmak gerekiyordu. Ayrıca Türkiye’de bu konuda yetişmiş eleman da yoktu. Yaklaşık üç yıllık bir hazırlık dönemi ardın­dan gerekli tıbbi donanım, gerekli personel eğitiminin tamamlanması ile beraber Türkiye’deki ilk ayak cerra­hisi merkezini açtık. Bugün yedinci yılımızda sağlık sektöründe ayak cerrahisi ve sağlığının gelişiminde ilklerden olmanın gururu ile çalışmaya devam ediyoruz. Sizin özellikle tercih edildiğiniz bir uzmanlık alanınız var mı?
Ayak Cerrahisinde tipik olarak en sık başparmak çıkıntısı problemi izlenmek­te. Bu problemin cerrahi tedavisinde son yıllarda hastanın ameliyat sonra­sında ayağını hızlı bir yere basma süreci sağlayan Vitek yöntemi olarak bili­nen yöntemi kullanıyorum.
Bu yöntem hızlı hasta memnuniyeti ile ön plana çıkmış durumda.
Türk insanı ayak sağlığına yeterince dikkat edip özen gösteriyor mu?
Ayak sağlığında he­nüz toplumumuzda rutin bir kontrole gitme fikri oluşmuş değil. Kişilerin ayak yapılarını öğrenme­leri ve buna göre ayakkabı tercihlerini doğru yapmaları birçok sıkıntının gelişimini engellemektedir. Ayrıca oluşmuş olan sıkıntılarda ne yazık ki erken başvuru oranının çok düşük olması hastalıklarda yapılabilecek basit tedavi seçeneklerinin kaçırılmasına ve daha zor cerrahi tedavi seçenekleri uygulama sorunlarına yol açıyor.
Ayak Sağlığı için Öneriler
Vücut Kitle Endeksi, kilonun boy uzunluğunun karesine bölün­mesiyle elde edilir. Formül olarak verecek olursak VKE= (Kilogram cinsinden kilonuz / (metre cinsinden boyunuz) X (metre cinsinden boyunuz)
örneğin: Kilonuz 82. Boyunuz 183 cm ise.
VKE= 82 / (1,83 X 1,83) = 24,48 çıkar.
Eğer vücut kitle indeksiniz 18,5-24,9 arasındaysa normal, 24,9- 29,9 ise fazla kilolu, 30.00 üzeri ise obezsiniz.
FACM için
Vücut Kitle Endeksi, kilonun boy uzunluğunun karesine bölün­mesiyle elde edilir.
VKE= (Kilogram cinsinden kilonuz / (metre cinsinden boyunuz) X (metre cinsinden boyunuz)
Eğer kilonuz 66. Boyunuz 161 cm ise.
VKE= 66 / (1,61 X 1,61) = 25,46 çıkar.
Bu göre vücut kitle indeksiniz 18,5-24,9 arasındaysa normal, 24,9-29,9 ise fazla kilolu, 30.00 üzeri ise obezsiniz.