Isı Alışverişi Ne Zaman Gerçekleşir

Isı Alışverişi Ne Zaman Gerçekleşir

ISI NEDİR ?

Isı bir enerji türüdür. Bu enerji maddelerin kütle, özgül ısı, ortam ısısı ve zamana bağlı olarak değişkenlik gösterir.

ISI ALIŞVERİŞİ NE ZAMAN BAŞLAR ?

Isı alışverişinin olabilmesi için 2 madde veya madde ile ortam arasında bir enerji aktarımının mümkün olması gerekir. Enerji aktarımı madde kütlesinde var olan miktarın diğer maddede veya ortamda mevcut enerji miktarlarının farklı olmasından dolayı başlar. Aynı miktardaki aynı maddeler için bu durum genelde sıcaklık olarak belirlenebilse de farklı maddeler için ısı alışverişi olup olmayacağı bu kadar kolay belirlenemez.

Enerji aktarımı için maddelerin bünyesindeki enerji her zaman enerji alışverişi için bir yol arar. Yanan bir madde ısı ve ışıkla enerji aktarmaya çalıştığı gibi bir motor moment ile bunu sağlar. Ancak maddelerin miktarı ve mevcut enerji durumları göz önüne alındığında aralarında hicbir şekilde enerji aktarımının olmaması da muhtemeldir veya böyle bir durumda enerji alışverişi başlangıçta sadece ortamla olurken geçen zaman içerisinde maddelerin enerji aktarma hızına bağlı olarak kendi aralarında da gerçekleşebilir.

ISI ALIŞVERİŞİ NASIL GERÇEKLEŞİR ?

Termodinamik yasalara göre her madde kendini en düşük enerjili haline döndürme eğilimindedir. Yani bir madde bünyesindeki fazla enerjiyi (Isı enerjisi) aktarmaya çalışır. Her madde için bu durum temasa bağlıdır.  Yanyana 2 madde temas yüzeyleri aracılığıyla enerji aktarırken , aralarında mesafe bulunan maddeler arasında enerji yüksek enerjili maddeden önce ortama daha sonra ise ortamdan diğer maddeye aktarılır . Enerji aktarımı her zaman yüksek enerjili maddeden düşük enerjili maddeye doğru olur . Enerjinin korunumu kanununa göre bu alışveriş sırasında her zaman giren enerjiler toplamı son durumdaki mevcut enerjilerin toplamına eşit olmak zorundadır. Normal şartlar altında ise bu durum mümkün değildir. Her koşulda enerji kayıpları beslenmek zorundadır. Örneğin güneşin ısısının ışık enerjisine dönüşüp daha sonra temas ettiği yüzeylerde yeniden ısı enerjisi aktarmasına benzer durumlarda ortamlardaki atomlar fotonlarlardan enerji alır veya iki madde arasında ısı alışverişi olurken ortam bir miktar enerji alır. Bu durumlardaki kayıplar toplam enerji kaybı olarak sayılmasa bile enerji alışverişlerinde kayıp olarak değerlendirmek daha doğru sonuç verecektir.